ગુજરાતનો સાંસ્કૃતિક વારસો (Cultural Heritage of Gujarat)
"ડબલ ઈક્કટ" પદ્ધતિ નીચે પૈકી કયા ક્ષેત્ર સાથે સંકળાયેલી છે ?

નૃત્ય કળા
હાથશાળ દ્વારા વણાટની એક કળા
ગુંથણની કળા
નાટ્ય કળા

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ગુજરાતનો સાંસ્કૃતિક વારસો (Cultural Heritage of Gujarat)
કયું સ્થળ પક્ષીવિદો માટે અભ્યાસની આંગણવાડી ગણાય છે ?

થોળ પક્ષી અભયારણ્ય
ખીજડીયા પક્ષી અભયારણ્ય
ઇન્દ્રોડા પાર્ક
નળ સરોવર

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP