ગુજરાતનો સાંસ્કૃતિક વારસો (Cultural Heritage of Gujarat)
આમાં નૃત્ય સાથે કોણ સંકળાયેલું ન ગણાય ?

જયશંકર સુંદરી
મૃણાલિની સારાભાઇ
સ્મિતા શાસ્ત્રી
મલ્લિકા સારાભાઈ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ગુજરાતનો સાંસ્કૃતિક વારસો (Cultural Heritage of Gujarat)
સરોવર/ તળાવ અને શહેર વચ્ચેનું કયું જોડકું ખોટું છે ?

રણમલ - જામનગર
શર્મિષ્ઠા - વડનગર
હમીરસર - અંજાર
સુરસાગર - વડોદરા

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP