ગુજરાતનો સાંસ્કૃતિક વારસો (Cultural Heritage of Gujarat)
દ્વારકાના મુખ્ય મંદિરનું નામ શું છે ?

જગત મંદિર
દ્વારકાધીશનું મંદિર
કૃષ્ણ મંદિર
મુખ્ય મંદિર

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ગુજરાતનો સાંસ્કૃતિક વારસો (Cultural Heritage of Gujarat)
ગુજરાતમાં ભગવાન પરશુરામના પિતા જમદગ્નિ ઋષિ આશ્રમ ક્યાં આવેલો છે ?

સિધ્ધપુર
કાવી કંબોઇ
ઝમઝીર જામવાળા
શુકલતીર્થ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ગુજરાતનો સાંસ્કૃતિક વારસો (Cultural Heritage of Gujarat)
ગુજરાતની નદીઓ અંગેનું અયોગ્ય જોડકું પસંદ કરો.

સૌરાષ્ટ્રની ગંગા તરીકે ઓળખાતી નદી - ભાદર
સૌથી મોટી એસ્યુરી નદી - નર્મદા
ઘોડાપુરી તરીકે ઓળખાતી નદી - દમણગંગા
ઉત્તર ગુજરાતની સૌથી લાંબી નદી - લુણી

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP