ગુજરાતનો સાંસ્કૃતિક વારસો (Cultural Heritage of Gujarat)
નીચેનામાંથી કઈ જોડ યોગ્ય નથી ?

છાઉનૃત્ય - ઉત્તરાખંડ
કથકલી - કેરળ
ભરતનાટ્યમ - તમિલનાડુ
કૂચીપૂડી - આંધ્રપ્રદેશ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ગુજરાતનો સાંસ્કૃતિક વારસો (Cultural Heritage of Gujarat)
ગુજરાતમાં મનાવાતા વિવિધ ઉત્સવો અંગેનું અયોગ્ય જોડકું પસંદ કરો.

મેઘરાજા છડી ઉત્સવ - કચ્છ
કવાંટનો ગેરનો મેળો - છોટા ઉદેપુર
ગોળ ગધેડાનો મેળો - જેસવાડા
શાહ આલમનો મેળો - અમદાવાદ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ગુજરાતનો સાંસ્કૃતિક વારસો (Cultural Heritage of Gujarat)
નીચેનામાંથી અયોગ્ય જોડકું પસંદ કરો.

મહેરજી રાણી મેન્શન - સુરત
શાંતિદાસ દેસાઈ હવેલી - ભાવનગર
સુરેશ્વર દેસાઈ હવેલી - વડોદરા
ભિખારીદાસ હવેલી - ભરૂચ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP