ગુજરાતની ભૂગોળ (Geography of Gujarat)
ડાંગ જિલ્લામાં આવેલું ગુજરાતનું એકમાત્ર ગિરિમથક સાપુતારા કઈ પર્વતમાળાનો ભાગ છે ?

અરાવલી
સાતપુડા
વિંધ્યાચલ
સહ્યાદ્રી

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ગુજરાતની ભૂગોળ (Geography of Gujarat)
સૌની પરિયોજનાની મુખ્ય ચાર લિંકમાંની પ્રથમ લિંક કયા બે ડેમ વચ્ચે હશે ?

ધોળાધજા ડેમથી વેણુ ડેમ
લીંબડી ભોગાવોથી હિરણ -2
મચ્છુ-2 થી સાની ડેમ
લીંબડી ભોગાવોથી રાયડી ડેમ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ગુજરાતની ભૂગોળ (Geography of Gujarat)
ગુજરાતનો કયો પ્રદેશ ઈસબગુલના વાવેતર માટે અગત્યનો વિસ્તાર છે ?

સૌરાષ્ટ્ર
ઉત્તર ગુજરાત
કચ્છ
દક્ષિણ ગુજરાત

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP