GPSSB Nayab Chitnis Exam Paper (04-08-2015)
રાજય સમકારી ફંડમાંથી અનુદાન મંજુર કરવાની સત્તા કોની છે ?

જિલ્લા વિકાસ અધિકારી
જિલ્લા પંચાયત પ્રમુખ
પંચાયત, ગ્રામ ગૃહ નિર્માણ અને ગ્રામ વિકાસ વિભાગ
વિકાસ કમિશ્નર

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

GPSSB Nayab Chitnis Exam Paper (04-08-2015)
બી.પી.એલ. લાભાર્થીને આવાસ માટે ગુજરાત સરકારની કઈ યોજના અમલમાં છે ?

રાજીવ ગાંધી આવાસ યોજના
સરદાર આવાસ યોજના
ઈન્દીરા આવાસ યોજના
મહાત્મા ગાંધી આવાસ યોજના

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

GPSSB Nayab Chitnis Exam Paper (04-08-2015)
તીર્થગ્રામ યોજનાના ઉદ્દેશ્યોમાં કોનો સમાવેશ થતો નથી ?

સામૂહિક એખલાસ
ભાઈચારાની ભાવના
ધોરણ – 7 સુધીનું શિક્ષણનું પ્રમાણ
તીર્થધામોનું જતન

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP