ગુજરાતની ભૂગોળ (Geography of Gujarat)
ગુજરાતમાં નીચેના પૈકી કયા સ્થળો, ઈકો-ટુરીઝમ માટે પ્રખ્યાત છે ?

આપેલ બધા જ સ્થળો
પીરોટન ટાપુઓ
કેવાડી ફોરેસ્ટ સાઈટ
મહાલ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ગુજરાતની ભૂગોળ (Geography of Gujarat)
નદી અને તેના કિનારે વસેલ શહેરના જોડકામાંથી કયું જોડકું યોગ્ય નથી ?

હાથમતી - હિંમતનગર
મચ્છુ - વાંકાનેર
પૂર્ણા - નવસારી
તાપી - વડોદરા

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP