ગુજરાતી સાહિત્ય (Gujarati literature)
નીચેના પૈકી સાહિત્યકાર વર્ષા અડાલજનું પુસ્તક જણાવો.

સાંજ છૂટ્યાની વેળા
રેતપંખી
રંગભૂમિ
વીજળીને ચમકારે

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP