ભારતનો ઈતિહાસ (History of India)
ભારત ક્યા દેશ સાથે SIMTEX સમુદ્રી અભ્યાસમાં ભાગ લે છે ?

થાઈલેન્ડ
આપેલ પૈકી એક પણ નહીં
આપેલ બંને
સિંગાપુર

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ભારતનો ઈતિહાસ (History of India)
ભારતમાં અંગ્રેજી ભાષામાં પ્રથમ વર્તમાનપત્ર કયું હતું ?

બેંગોલ ગેઝેટ
ધી ઈન્ડિયા
હિન્દ ન્યૂઝ
પંજાબ કેસરી

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP