ગુજરાતની ભૂગોળ (Geography of Gujarat)
શૃંગારની ચીજવસ્તુઓની બનાવટમાં વપરાતું અકીક મુખ્યત્વે ક્યાં મળી આવે છે ?

જામનગર, જૂનાગઢ, અમરેલી
મહેસાણા, બનાસકાંઠા, ગાંધીનગર
વડોદરા, પંચમહાલ, દાહોદ
કચ્છ, ભરૂચ, ભાવનગર

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ગુજરાતની ભૂગોળ (Geography of Gujarat)
ઈફકો (IFFCO)શેના માટે પ્રખ્યાત છે?

દૂધની બનાવટ માટે
રાસાયણિક ખાતર માટે
રેશમી કાપડ માટે
બાયોલોજીકલ વેસ્ટ માટે

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ગુજરાતની ભૂગોળ (Geography of Gujarat)
"ભાલ" પ્રદેશનો નીચેના પૈકી કયા મેદાનોમાં સમાવેશ થાય છે ?

ઢાઢરનું મેદાન
ચરોતરના પૂર્વનું મેદાન
અમદાવાદના મેદાનનો દક્ષિણ-પશ્ચિમ ભાગ
વીરમગામનું મેદાન

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP