કુદરતી આપત્તિ વ્યવસ્થાપન (Natural Disaster Management)
આમાંથી કયો વિકલ્પ જોખમને સાચી રીતે વ્યાખ્યાયિત કરે છે ?

જોખમ = આપત્તિ / ભેઘતા* ક્ષમતા
જોખમ = સંકટ × ભેઘતા / ક્ષમતા
જોખમ = આપત્તિ* ક્ષમતા × ભેઘતા
જોખમ =સંકટ* ક્ષમતા / ભેઘતા

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કુદરતી આપત્તિ વ્યવસ્થાપન (Natural Disaster Management)
આપત્તિ વ્યવસ્થાપન માટે રાજ્યના વડા પદાધિકારી તરીકે કોને નિર્દિષ્ટ કરેલા છે ?

મુખ્ય પ્રધાન
વડાપ્રધાન
મહેસુલ પ્રધાન
ગૃહ પ્રધાન

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કુદરતી આપત્તિ વ્યવસ્થાપન (Natural Disaster Management)
નેશનલ ડીઝાસ્ટર મેનેજમેન્ટ ઓથોરીટીના અધ્યક્ષ કોણ હોય છે ?

રાષ્ટ્રપતિ
વડાપ્રધાન
ગૃહમંત્રી
સંરક્ષણમંત્રી

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કુદરતી આપત્તિ વ્યવસ્થાપન (Natural Disaster Management)
ગુજરાત રાજ્યના ઔદ્યોગિક વિકાસની સાથે કઈ આપત્તિનું જોખમ વધુ હોઇ શકે છે ?

જ્વાળામુખીનું ફાટવું
વાદળ ફાટવું
ભૂસ્ખલન
ઔદ્યોગિક અને રાસાયણિક આપત્તિ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP