ગુજરાતી વ્યાકરણ (Gujarati grammar)
'સખત મહેનત કરવી' એવો અર્થ નીચે દર્શાવેલા કયા રૂઢિપ્રયોગમાં નથી દેખાતો ?

નાકે દમ આવી જવો
લોઢાના ચણા ચાવવા
લોહીનું પાણી કરવું
ધૂળ કાઢી નાખવી

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ગુજરાતી વ્યાકરણ (Gujarati grammar)
નીચેના શબ્દના સાચી રીતે છૂટા પાડેલા સ્વર-વ્યંજનો (ધ્વનિ શ્રેણી) વિકલ્પમાંથી શોધો.
ત્રિશૂળ

ત્ + ર્ + ઈ + શ્ + ઊ + ળ્ + અ
ત્ + ઈ + ર્ + શ્ + ઊ + ળ્ + અ
ત્ + ઈ + ર્ + ઈ + શ્ + ઊ + ળ્ + અ
ત્ + ર્ + ઈ + શ્ + ઉ + ળ્ + અ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ગુજરાતી વ્યાકરણ (Gujarati grammar)
પર્યાયવાચી શબ્દોની જોડ. એમાં શામા મોટી ખોટ ?

હરણ - મૃગ, સારંગ
તાસીર - પ્રકૃતિ, સ્વભાવ
તોખાર - ગજ, હાથી
ગરલ - વિષ, ઝેર

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP