ગુજરાતી સાહિત્ય (Gujarati literature)
'ભગવદ્ગોમંડલ' શબ્દકોષના સંપાદક કોણ હતા ?

યોગેન્દ્ર વ્યાસ
રતિલાલ સો.નાયક
ચંદુલાલ બેચરદાસ પટેલ
કે કા શાસ્ત્રી

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP