ગુજરાતી વ્યાકરણ (Gujarati grammar)
કાન ફૂંકવા રૂઢિપ્રયોગનો અર્થ શું થાય ?

ભંભેરણી કરવી
કાનમાં ફૂંક મારવી
કાનાફૂસી કરવી
નિંદા કરવી

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ગુજરાતી વ્યાકરણ (Gujarati grammar)
ઉપમા અલંકારનું ઉદાહરણ શોધીને લખો.

પથ્થર થર થર ધ્રુજે
ફૂલના જાણે શોભે ગાલીચા
ડોહો સોટાની જેમ હાલવા ચાલવા લાગ્યો
છકડો એટલે છકડો

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP