ગુજરાતી વ્યાકરણ (Gujarati grammar)
‘વનેન્દુ’ શબ્દની સાચી સંધિ દર્શાવતો શબ્દ વિકલ્પમાંથી જણાવો.

વાનો + ઈન્દુ
આપેલ પૈકી કોઈ નહીં
વન + ઈન્દુ
વન + ઈન્દ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ગુજરાતી વ્યાકરણ (Gujarati grammar)
રૂપક અલંકારનું ઉદાહરણ શોધીને લખો.

ઊંઘતાને પાયે પગની જેલ
ફુલના જાણે શોભે ગાલિયા
વાગે છે રે વાગે છે રે વૃંદાવન મોરલી વાગે છે
હાંફી ગયેલા શ્વાસના પગને તપાસીએ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ગુજરાતી વ્યાકરણ (Gujarati grammar)
"કાશીમા કાબરી પાછળ દોડ્યા." આપેલ વાક્યને ભાવેપ્રયોગમાં પરિવર્તિત કરો.

એક પણ વિધાન સાચું નથી.
કાશીમાથી કાબરી પાછળ દોડાય છે.
કાશીમા દોડ્યા અને કાબરી દોડી.
કાશીમાથી કાબરી પાછળ દોડાયું.

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ગુજરાતી વ્યાકરણ (Gujarati grammar)
નીચે આપેલા સમાસ અને તેના પ્રકારમાંથી કયો સાચો છે ?

પંકજ - તત્પુરુષ
નખશિખ - બહુવ્રીહી
ત્રિકાળ - ઉપપદ
ટાઈમટેબલ - દ્વંદ્વ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP