ગુજરાતી સાહિત્ય (Gujarati literature)
‘બે ઘડી મોજ’ સામયિક પ્રગટ કરનાર કોણ છે ?

ચંદ્રકાન્ત બક્ષી
જ્યંતી દલાલ
ઈશ્વર પેટલીકર
હરજી લવજી દામાણી

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ગુજરાતી સાહિત્ય (Gujarati literature)
"બિયોન્ડ ધ લાસ્ટ બ્લુ માઉન્ટેન : એ લાઈફ ઓફ જે. આર. ડી તાતા" પુસ્તકના લેખક કોણ છે ?

એલેના ફેરાન્તે
ગીતા સુબ્રમણ્યમ
આર એમ લાલા
સી એસ લક્ષ્મી

ANSWER EXPLANATION DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP