ગુજરાતનો સાંસ્કૃતિક વારસો (Cultural Heritage of Gujarat)
ઝારખંડ રાજ્યમાં આવેલા ક્યાં વિસ્તારના પવિત્ર ઉપવાનોની માલિકી સમાજની હોવાથી તે વનોને કોઈ સરકારી નિયમ કે કાયદો લાગુ પડતો નથી ?

લિંગદોહ
સરના
ઓરન
પલામું

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ગુજરાતનો સાંસ્કૃતિક વારસો (Cultural Heritage of Gujarat)
નૃત્યક્ષેત્રમાં સુનિલ કોઠારીની આગવી ઓળખ શું ?

નૃત્ય દિગ્દર્શક
નૃત્યનાટકોના લેખક
નૃત્ય ઇતિહાસજ્ઞ
ગુજરાતના એકમાત્ર ઓડિસી નૃત્યકાર

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ગુજરાતનો સાંસ્કૃતિક વારસો (Cultural Heritage of Gujarat)
નીચેનામાંથી કયું જોડકું બંધબેસતું નથી ?

અડાલજની વાવ - ગાંધીનગર
પ્રાગમહલ - ભુજ
લક્ષ્મીવિલાસ પેલેસ - ભુજ
વિજયવિલાસ પેલેસ ભુજ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ગુજરાતનો સાંસ્કૃતિક વારસો (Cultural Heritage of Gujarat)
જેને 'સપ્તસંગમ' તરીકે ઓળખવામાં આવે છે, એવી વૌઠામાં મળતી સાત નદીઓની સૂચિમાં નીચેના પૈકી કઈ નદીનો સમાવેશ થતો નથી ?

મેશ્વો
સાબરમતી
માઝમ
ભાદર

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP