રમત-ગમત (Sports)
'વિજય હઝારે ટ્રોફ્રી' ક્યા ખેલ / રમત સાથે સંબંધિત છે ?

બોકિંસગ
હોકી
ક્રિકેટ
ટેબલ ટેનિસ

ANSWER EXPLANATION DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

રમત-ગમત (Sports)
આમાં કોણ જુદું પડે છે ?

ગોલકીપર
પેનલ્ટી
વિકેટ કીપર
સેન્ટર ફોરવર્ડ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

રમત-ગમત (Sports)
કોઈ પણ રમતના સર્વોચ્ચ કૌશલ્યને પ્રદર્શિત કર્યા તરીકે જેને રમતગમતના લેખકોએ વર્ણવી છે, તેની યાદગીરીરૂપે તેનું પુતળું બર્લિનમાં મુકવામાં આવ્યું છે. ભારતના તે અમર ઓલિમ્પિક ખેલાડીનું નામ જણાવો.

શંકર લક્ષ્મણ
ધ્યાનચંદ
બલવીર સિંઘ
રૂપ સિંઘ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

રમત-ગમત (Sports)
દ્રોવણાચાર્ય અવોર્ડ કોને આપવામાં આવે છે ?

નિવૃત રમત વીર
નેશનલ ચેમ્પિયન
સ્પોર્ટ્સ કોચ
શિક્ષક

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

રમત-ગમત (Sports)
સ્લેમ ડંક ફ્રી થ્રો, બોનસ, બ્લેક બોર્ડ શબ્દો કઈ રમત સાથે જોડાયેલ છે ?

બાસ્કેટબોલ
ફૂટબોલ
બેઝબોલ
ટેનિસ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

રમત-ગમત (Sports)
ચોરવાડથી વેરાવળ વચ્ચેનાં અરબી સમુદ્રમાં વીર સાવરકર અખિલ ભારતીય સમુદ્રતરણ સ્પર્ધામાં યુવકો અને યુવતીઓ માટે અનુક્રમે કેટલા અંતરની સ્પર્ધા યોજવામાં આવે છે ?

10 નોટીકલ માઈલ અને 5 નોટિકલ માઈલ
21 નોટીકલ માઈલ અને 16 નોટિકલ માઈલ
7 નોટીકલ માઈલ અને 4 નોટિકલ માઈલ
14 નોટીકલ માઈલ અને 7 નોટિકલ માઈલ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP