કરંટ અફેર્સ નવેમ્બર 2021 (Current Affairs November 2021)
તાજેતરમાં ક્યા મંત્રાલયે 'વોટર હિરોઝ-શેયર યોર સ્ટોરીઝ’ પ્રતિયોગિતા શરૂ કરવાની ઘોષણા કરી છે ?

જળશકિત મંત્રાલય
કૃષિ અને ખેડૂત કલ્યાણ મંત્રાલય
પર્યાવરણ, વન અને આબોહવા પરિવર્તન મંત્રાલય
પંચાયતી રાજ અને ગ્રામીણ વિકાસ મંત્રાલય

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કરંટ અફેર્સ નવેમ્બર 2021 (Current Affairs November 2021)
તાજેતરમાં કઈ સંસ્થા દ્વારા ચેન્નાઈના વિકાસ માટે 150 મિલિયન ડોલર સહાયતાની ઘોષણા કરવામાં આવી છે ?

એશિયન ડેવલપમેન્ટ બેંક
વર્લ્ડ બેંક
ન્યુ ડેવલપમેન્ટ બેંક
એશિયન ઈન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર ઈન્વેસ્ટમેન્ટ બેંક

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કરંટ અફેર્સ નવેમ્બર 2021 (Current Affairs November 2021)
તાજેતરમાં લૉન્ચ કરવામાં આવેલ "રિવર સિટીઝ એલાયન્સ" (RCA) ક્યા મંત્રાલયની પહેલ છે ?

જળશક્તિ મંત્રાલય
શહેરી બાબતોનું મંત્રાલય
જળશક્તિ મંત્રાલય અને શહેરી બાબતોનું મંત્રાલય બંને
પૃથ્વી વિજ્ઞાન મંત્રાલય

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP