કમ્પ્યુટર (Computer)
નીચેનામાંથી કયો વિકલ્પ એડિટર પ્રોગ્રામ દર્શાવે છે ?

નોટપેડ
પાવરપોઈન્ટ
એડ્રેસ બુક
પેઈન્ટ બ્રશ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP