વ્યક્તિ વિશેષ (Special Person)
ગુજરાતમાં વ્યાયામ પ્રવૃતિઓને વેગ આપનાર પ્રણેતા કોણ હતા ?

મોહનલાલ પંડ્યા
મગનભાઈ પટેલ
માનીભાઈ અમીન
છોટુભાઈ પુરાણી

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

વ્યક્તિ વિશેષ (Special Person)
લોકનાયકનું બિરુદ કોણે મેળવ્યું હતું ?

સરદાર પટેલ
ઈન્દુલાલ યાજ્ઞિક
ગાંધીજી
જયપ્રકાશ નારાયણ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

વ્યક્તિ વિશેષ (Special Person)
ઈંગલેન્ડમાં ‘ઈન્ડિયા હાઉસ' કયા ગુજરાતીએ સ્થાપ્યું ?

શ્યામજી કૃષ્ણ વર્મા
દાદાભાઈ નવરોજી
નર્મદ
મેડમ કામા

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

વ્યક્તિ વિશેષ (Special Person)
કસ્તુરબા તેમજ મહાદેવભાઈનું અવસાન થયું. આ બન્ને રાષ્ટ્રભકતોની સમાધિના સ્થળ ક્યાં છે ?

કોચરબ આશ્રમમાં
ગાયકવાડી હવેલીમાં
આગાખાન મહેલમાં
સાબરમતી આશ્રમમાં

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

વ્યક્તિ વિશેષ (Special Person)
2જી ઓકટોબર કયા મહાનુભાવના જન્મદિવસ તરીકે યાદ રાખવામાં આવે છે ?

વિનોબા ભાવે
ગોપાલકૃષ્ણ ગોખલે
લાલ બહાદુર શાસ્ત્રી
સ્વામી વિવેકાનંદ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

વ્યક્તિ વિશેષ (Special Person)
ઠકકરબાપા મુખ્યત્વે કયા સામાજિક સમૂહના કલ્યાણ માટે જાણીતા છે ?

વિસ્તારતા સમુદાયો
અનુસૂચિત જનજાતિ
અન્ય પછાત વર્ગો
અનુસૂચિત જાતિ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP