ભારતનો ઈતિહાસ (History of India)
શ્યામજી કૃષ્ણ વર્મા ક્યાં સામાયિકના તંત્રી હતા ?

ધી ઈન્ડિયા હાઉસ
ધી ઈન્ડિયન અનરેસ્ટ
ધી ઈન્ડિયન વોઈસ
ધી ઈન્ડિયન સોશિયોલોજીસ્ટ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ભારતનો ઈતિહાસ (History of India)
સંગીત અને શાયરીના ક્ષેત્રે અમીર ખુશરોએ કરેલ પ્રદાનને કારણે ભારતીય ઇતિહાસમાં તે અરે ___ તરીકે પ્રખ્યાત થયા છે.

સંગીત સમ્રાટ
તુતી-એ-હિન્દ
આપેલ પૈકી એક પણ નહીં
સંગીત રત્નાકર

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP