ગુજરાતનો ઈતિહાસ (History of Gujarat)
સ્ત્રી સંસ્થાઓ અંગે કઈ જોડ યોગ્ય નથી ?

સહિયર-વડોદરા
અસ્તિત્ત્વ-નવસારી
ઉદ્ગાર-સુરત
અવાજ અને ચિનગારી-અમદાવાદ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

ગુજરાતનો ઈતિહાસ (History of Gujarat)
ગુજરાતના બહાદુરશાહના દરબારના સંગીતકાર કે જેમણે બહાદુરી રાગની રચના કરી તેમનું નામ ___ હતું.

સારંગદેવ
બૈજુ
મર્દાન
એક પણ નહીં

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP