કમ્પ્યુટર (Computer)
વેબ ચેટિંગમાં કયું સાધન વપરાય છે ?

ડિજિટલ કેમેરા
વેબ કેમેરા
વિડીયો કેમેરો
માઇક્રોફોન

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
સર્વર કોમ્યુટરની ફાઈલની નકલ આપણા અંગત કોમ્યુટર પર કરવાની ક્રિયાને શું કહેવાય છે ?

અપલોડ
આમાંથી એક પણ નહિ
બ્રાઉઝિંગ
ડાઉનલોડ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP