કમ્પ્યુટર (Computer)
કમ્પ્યૂટરમાં માઉસના બટનને દબાવીને ખસેડવાની ક્રિયાને શું કહે છે ?

ડબલ ક્લિક
પોઈન્ટિંગ
ક્લિક
ડ્રેગિંગ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
ATM સ્વાઈપ મશીનમાં કયું કી બોર્ડ હોય છે ?

ન્યુમેરિક
એક પણ નહીં
આલ્ફાન્યૂમેરિક
પીનપેડ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP