કમ્પ્યુટર (Computer)
IME શું છે ?

ઈનપુટ મશીન એફિસીઅન્સી
ઈન્ટરનેશનલ મેથડસ ઓફ એડિટિંગ
ઈનપુટ મેથડ એડિટર
ઈન્ટ્રા કમ્પ્યૂટર મશીન એકિઝકયુશન

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
Notpad કયા પ્રકારનું સોફ્ટવેર છે ?

સિસ્ટમ
પ્રસ્તુતિ
આમાંથી એક પણ નહીં
યુટીલીટી

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP