કમ્પ્યુટર (Computer)
કમ્પ્યૂટરની ગણતરીની ઝડપે ગણિતનાં પ્રશ્નો હલ કરી શકનાર નીચેનાં પૈકી કોણ છે ?

શકુંતલા દેવી
રાણી પાણીગ્રહી
રાજા રમન્ના
રામાનુજ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP