કમ્પ્યુટર (Computer)
કમ્પ્યૂટરની ગણતરીની ઝડપે ગણિતનાં પ્રશ્નો હલ કરી શકનાર નીચેનાં પૈકી કોણ છે ?

રામાનુજ
રાજા રમન્ના
શકુંતલા દેવી
રાણી પાણીગ્રહી

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
નીચેનામાંથી કયું કમ્પ્યૂટરનું ઈનપુટ ડિવાઈસ નથી ?

માઈક્રોફોન
કી બોર્ડ
જોયસ્ટીક
મોનિટર

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
MS Excel માં માહિતી ગુજરાતીમાં લખવા માટે કયા ઓપ્શનની જરૂર પડે છે ?

આમાંથી એક પણ નહિ
ફિલ્ટર
ફોન્ટ
ફોન્ટ સાઇઝ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
કમ્પ્યૂટરમાં વપરાતી આઈસી ચિપ્સ શાની બનેલી છે ?

મેગ્નેશિયમ
ક્રોમિયમ
જિપ્સમ
સિલિકોન

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP