કમ્પ્યુટર (Computer)
માઈકોસોફ્ટ સ્થાપકનું નામ જણાવો.

લેરી પેજ
નારાયણ મૂર્તિ
વોરન બફેટ
બિલ ગેટ્સ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
એન્ટર કીને બીજા કયાં નામે ઓળખવામાં આવે છે ?

રીટર્ન કી
ફંક્શન કી
નંબર કી
નેવીગેશન કી

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
ફાઇનલ વિનિમય માટે ઉપયોગમાં લેવાતા કોમ્પ્યુટરને કયા નામથી ઓળખવામાં આવે છે ?

FPT સર્વર
FTP સર્વર
FTD સર્વર
એક પણ નહીં

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
PDA નું પૂરું નામ શું છે ?

પર્સનલ ડિજિટલ એકમીનીટેશન
પર્સનલ ડાયરેકટ એડમીનીસ્ટ્રેશન
પર્સનલ ડાયરેકટ આસિસ્ટન્ટ
પર્સનલ ડિજિટલ આસિસ્ટન્ટ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
BCC નું પૂરું નામ જણાવો.

બ્લાઇન્ડ કાર્બન કાર
બ્લાઇન્ડ કાર્બન કોપી
બ્લેક કાર્બન કોપી
બ્લાઇન્ડ કાર્ડ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP