કમ્પ્યુટર (Computer)
પ્રથમ પેઢીના કમ્પ્યૂટરમાં નીચેનામાંથી કયું સાધન ઉપયોગમાં લેવાતું હતું ?

ઈન્ટીગ્રેટેડ સર્કિટ ચીપ
વેકયૂમ ટયૂબ
ઈલેકટ્રોનિક ચીપ
આપેલ પૈકી એક પણ નહીં

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
ઘણી વિન્ડોઝ જો ખુલ્લી હા અને તેમાંથી પસંદગી વિન્ડો ક્રિયાન્વર્તીત કરવી હોય તો શું કરવું ?

CTRL + ALT
CTRL + TAB
CTRL + ALT + DEL
ALT + TAB

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP