કમ્પ્યુટર (Computer)
જાપાન દ્વારા તાજેતરમાં વિકસાવવામાં આવતું નીચેના પૈકી કયું વિશ્વનું સૌથી શકિતશાળી કમ્પ્યૂટર છે ?

આકાશી (Akashi)
ફુગાકુ (Fugaku)
કામત્શિ
શિમોષી (Shimoshi)

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
ડોક્યૂમેન્ટની હાર્ડકોપી કાઢવા માટે કયા સાધનનો ઉપયોગ કરવામા આવે છે ?

મોનિટર
સ્કેનર
વેબકેમેરા
પ્રિન્ટર

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
માઈકોસોફ્ટ સ્થાપકનું નામ જણાવો.

બિલ ગેટ્સ
લેરી પેજ
નારાયણ મૂર્તિ
વોરન બફેટ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
વાયર દ્વારા કપ્યુટર તથા બીજા ઉપકરણોના જોડાણને શું કહેવામાં આવે છે ?

આમાંથી એક પણ નહિ
રેન્ડમ ટોપોલોજી
ભૌતિક ટોપોલોજી
સાયન્ટીફીક ટોપોલોજી

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
નીચેનામાંથી કમ્પ્યુટરની ખાસિયત કઈ છે ?

ઝડપ
ચોકસાઈ
વિપુલ પ્રમાણમાં સંગ્રહક્ષમતા
આપેલ તમામ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP