કમ્પ્યુટર (Computer)
કયા પ્રિન્ટરમાં ટોનરનો ઉપયોગ થાય ?

આપેલ પૈકી એક પણ નહીં
લેઝર પ્રિન્ટર
ડોટ મેટ્રીકસ પ્રિન્ટર
થર્મલ પ્રિન્ટર

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
કોઈ એક સંસ્થાના કોમ્પ્યુટરો વચ્ચે માહિતીની આપ-લે માટેનું નેટવર્ક કયું છે ?

પેટ્રોનેટ
ઇથરનેટ
ઇન્ટ્રાનેટ
ઇન્ટરનેટ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
નીચેનામાંથી કયું કમ્પ્યૂટરનું ઈનપુટ ડિવાઈસ નથી ?

જોયસ્ટીક
કી બોર્ડ
માઈક્રોફોન
મોનિટર

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP