કમ્પ્યુટર (Computer)
કયા પ્રિન્ટરમાં ટોનરનો ઉપયોગ થાય ?

ડોટ મેટ્રીકસ પ્રિન્ટર
થર્મલ પ્રિન્ટર
આપેલ પૈકી એક પણ નહીં
લેઝર પ્રિન્ટર

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
MS PowerPoint 2003 માં પ્રેઝન્ટેશનને સરળ અને સુંદર બનાવવા માટે નીચેનામાંથી શેનો ઉપયોગ થાય છે ?

આપેલ તમામ
મુવી ફાઈલ
એનિમેશન
મલ્ટીમીડિયા

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
નીચેનામાંથી કમ્પ્યુટરની ખાસિયત કઈ છે ?

ઝડપ
આપેલ તમામ
ચોકસાઈ
વિપુલ પ્રમાણમાં સંગ્રહક્ષમતા

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP