કમ્પ્યુટર (Computer)
ઈનપુટ ડિવાઈસ તરીકે કોનો સમાવેશ કરી શકાય ?

ટ્રેક બોલ
મોનિટર
પ્રિન્ટર
પ્રોજેકટર

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
MS PowerPoint 2003 માં બધી જ સ્લાઈડ એક સાથે જોવા માટે શેનો ઉપયોગ થાય છે ?

નોટ પેજીસ
સ્લાઈડશો
સ્લાઈડસોર્ટર
નોર્મલ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
માઈકોસોફ્ટ સ્થાપકનું નામ જણાવો.

લેરી પેજ
વોરન બફેટ
નારાયણ મૂર્તિ
બિલ ગેટ્સ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
PDA નું પૂરું નામ શું છે ?

પર્સનલ ડિજિટલ આસિસ્ટન્ટ
પર્સનલ ડાયરેકટ એડમીનીસ્ટ્રેશન
પર્સનલ ડાયરેકટ આસિસ્ટન્ટ
પર્સનલ ડિજિટલ એકમીનીટેશન

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP