કમ્પ્યુટર (Computer)
માઉસના બટનને એક વખત દબાવીને છોડી દેવાની પ્રક્રિયાને શું કહે છે ?

ડબલ ક્લિક
ક્લિક
ડ્રેગિંગ
રાઈટ ક્લિક

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
પાવર પોઈન્ટમાં ચાર્ટની સુવિધા કયા મેનુમાં હોય છે ?

આમાંથી એક પણ નહિ
ફાઈલ
ફોર્મેટ
ઇન્સર્ટ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP