કમ્પ્યુટર (Computer)
માઉસના બટનને એક વખત દબાવીને છોડી દેવાની પ્રક્રિયાને શું કહે છે ?

ડ્રેગિંગ
ડબલ ક્લિક
રાઈટ ક્લિક
ક્લિક

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
રિમોટ કંટ્રોલ શેના આધારિત હોય છે ?

સિગ્નલ રેડિયો
એનાલોગ
ડિજિટલ
ઇન્ફ્રારેડ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
જાપાન દ્વારા તાજેતરમાં વિકસાવવામાં આવતું નીચેના પૈકી કયું વિશ્વનું સૌથી શકિતશાળી કમ્પ્યૂટર છે ?

શિમોષી (Shimoshi)
આકાશી (Akashi)
કામત્શિ
ફુગાકુ (Fugaku)

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
કમ્પ્યૂટરમાં ગ્રાફીક ઈમેજને ડિજિટલ સ્વરૂપે રૂપાંતરીત કરવા માટે વપરાતા ઈલેકટ્રોનીક સાધનને ___ કહે છે.

ટાઈપ રાઈટર
ઈમેજ સેટર
પ્રિન્ટર
સ્કેનર

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
માઉસની ક્લિક બદલવા માટે કયા વિકલ્પમાં જવું પડે ?

કંટ્રોલ પેનલ
વિન્ડોઝ
ફોન્ટ
ફાઈલ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
કોમ્પ્યુટરમાં કામગીરી દરમિયાન માઉસ વડે શબ્દને કેવીરીતે સિલેક્ટ કરી શકાય છે ?

બે ક્લિક કરીને
ડ્રેગ ઇમેજ આઉટસાઇડ
Ctrl + ક્લિક કરીને
એક ક્લિક કરીને

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP