કમ્પ્યુટર (Computer)
કયા પ્રિન્ટરમાં એક પછી એક અસર પ્રિન્ટ કરીને માહિતી પ્રિન્ટ થાય છે ?

ઈકજેટ
ડોટમેટ્રિકસ
લેઝર
લાઈ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
Computer Literacy Day કયારે ઉજવવામાં આવે છે ?

19 ડિસેમ્બર
2 ડિસેમ્બર
22 ડિસેમ્બર
1 ડિસેમ્બર

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
કયા પ્રકારનું કાર્ડ નેટવર્કની ઝડપ અને ક્ષમતા નક્કી કરવા માટેનું ખુબ જ અગત્યનું પરિબળ છે ?

આમાંથી એક પણ નહિ
નેટવર્ક ઇન્ટીગ્રેશન કાર્ડ
નેટવર્ક ઇન્ટરફેસ કાર્ડ
નેટવર્ક એક્સેસ કાર્ડ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
WWW નું પૂરુંનામ જણાવો.

વર્લ્ડ વર્લ્ડ વીઝન
વર્લ્ડ વાઈડ વેબ
વર્લ્ડ વાઈડ વેસ્ટ
વીઝન વર્લ્ડ વાઈડ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
ગૂગલ કંપનીમાં હાલના ચીફ એકિઝક્યુટિવ ઓફિસર (CEO) કોણ છે ?

ટીમ કુક
જેફ બેજોસ
સત્યા નાડેલા
સુંદર પિચાઈ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
MS Word માં પેરેગ્રાફનો પ્રથમ અક્ષર મોટો દર્શાવવા માટે કઈ સુવિધાનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે ?

Master Caps
Drop Caps
Big Caps
Top Caps

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP