કમ્પ્યુટર (Computer)
તમે માઉસનું સેટિંગ કયાંથી બદલી શકો છો ?

Setting> mouse
Hardware setting
Control Panel > mouse
આપેલ પૈકી એક પણ નહીં

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
abc@gmail.com માં .Com શું છે ?

સર્વિસ પ્રોવાઇડર
યુઝરનેમ
એક્સ્ટેંશન
ડોમેઈન નેમ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
ઉચ્ચ કક્ષાના સ્કેનિંગ માટે શુ વપરાય છે ?

ફ્લેટ બેટ
આપેલ તમામ
હેલ્ડ હેન્ડ
ડ્રમ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
બહોળા પ્રમાણમાં વપરાતું કમ્પ્યૂટરનું ઈનપુટ ડિવાઈસ કયું ?

મોડેમ
મોનિટર
કીબોર્ડ
માઉસ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP