કમ્પ્યુટર (Computer)
તમે માઉસનું સેટિંગ કયાંથી બદલી શકો છો ?

આપેલ પૈકી એક પણ નહીં
Hardware setting
Setting> mouse
Control Panel > mouse

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
એક્સેલમાં ફોર્મુલા બારમાં ડાભી બાજુના ભાગને ક્યાં નામથી ઓળખવામાં આવે છે ?

ફોર્મુલા લાઈન
એક્ટીવ સેલ
ફક્સન બાર
એડ્રેસ બાર

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
નીચેનામાંથી કયું ફરીથી ઉપયોગમાં લઈ શકાય તેવું ઓપ્ટિકલ સ્ટોરેજ ડિવાઇસ છે ?

આરપીએમ
સીડી- આરડબલ્યુ
સીડી
ડીવીડી

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP