કમ્પ્યુટર (Computer)
આંતરરાષ્ટ્રીય અવકાશમથક ઉપર નવુ શરૂ કરાયેલુ સુપર કમ્પ્યૂટર (સ્પેસબોર્ન કમ્પ્યૂટર) ___ દ્વારા વિકસાવવામાં આવ્યું છે.

IBM
હેવલેટ પેકાર્ડ (hp)
એપલ
Xin-pixn

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
MS Word ડોક્યુમેન્ટની સૌથી ઉપરના બારને શું કહે છે ?

ટાઈટલબાર
મેનૂબાર
સ્ટેટસબાર
ટાસ્કબાર

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
માઈક્રોસોફ્ટ કંપનીના સ્થાપક કોણ છે ?

બિલ ગેટ્સ
જેફ બેઝોઝ
એકપણ નહી
થોમસ એડિસન

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP