કમ્પ્યુટર (Computer)
આંતરરાષ્ટ્રીય અવકાશમથક ઉપર નવુ શરૂ કરાયેલુ સુપર કમ્પ્યૂટર (સ્પેસબોર્ન કમ્પ્યૂટર) ___ દ્વારા વિકસાવવામાં આવ્યું છે.

Xin-pixn
હેવલેટ પેકાર્ડ (hp)
એપલ
IBM

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
કપ્યુટરને સ્પાયવેર અને અન્ય બિનજરૂરી સોફટવેરથી બચવા કયા સોફટવેરની જરૂર પડે છે ?

સિકયોરીટી સોલ્યુશન્સ
આમાંથી એક પણ નહિ
વાયરસ
એન્ટી સ્પાયવેર

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
નેટવર્ક એટલે શું ?

એકબીજા સાથે સંકળાયેલ ઘટકોનો સમૂહ
કોમ્યુટરનો સમૂહ
કોમ્યુટર સોફ્ટવેરનો સમૂહ
લેન

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
CC નું પૂરું નામ જણાવો.

કાર્બન કોપી
કોક્ષાઈડ બાર
કાબડ કાર્ડ
કોપલેક્ષ કાર

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP