કમ્પ્યુટર (Computer)
માઉસની ક્લિક બદલવા માટે કયા વિકલ્પમાં જવું પડે ?

ફાઈલ
કંટ્રોલ પેનલ
ફોન્ટ
વિન્ડોઝ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
ફાઇનલ વિનિમય માટે ઉપયોગમાં લેવાતા કોમ્પ્યુટરને કયા નામથી ઓળખવામાં આવે છે ?

FPT સર્વર
FTD સર્વર
FTP સર્વર
એક પણ નહીં

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
ચાલુ કમ્પ્યુટરને રિસ્ટાર્ટ કરવાની ક્રિયાને શું કહેવાય ?

ક્લોનીંગ
ગ્રૂમિંગ
રિબુટીંગ
બ્લુમિંગ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP