કમ્પ્યુટર (Computer)
કોઈ પણ હાર્ડવેર ઇન્સ્ટોલ કરવા નીચેનામાંથી કઈ બાબતની જરૂર પડે છે ?

ડિવાઈસ ડ્રાઈવર
મેમરી
ટ્રાન્ઝિસ્ટર
એપ્લિકેશન

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
કમ્પ્યૂટરની ગણતરીની ઝડપે ગણિતનાં પ્રશ્નો હલ કરી શકનાર નીચેનાં પૈકી કોણ છે ?

રાજા રમન્ના
રામાનુજ
રાણી પાણીગ્રહી
શકુંતલા દેવી

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
Computer Literacy Day કયારે ઉજવવામાં આવે છે ?

19 ડિસેમ્બર
1 ડિસેમ્બર
2 ડિસેમ્બર
22 ડિસેમ્બર

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
કી-બોર્ડમાં અક્ષરોમાં પ્રથમ લાઈનમાં ડાબેથી જમણી કીનો ક્રમ કયો હોય છે ?

ASVBM
QWERT
ABCDE
આમાંથી એક પણ નહિ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP