કમ્પ્યુટર (Computer)
નીચે પૈકી કયા પ્રિન્ટરને સૌથી ઝડપી કહેવામાં આવે છે ?

ડેટા મેટ્રિકસ પ્રિન્ટર
ઇંકજેટ પ્રિન્ટર
ફ્યુઅલ પ્રિન્ટર
લેઝર પ્રિન્ટર

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
સર્વર કોમ્યુટરની ફાઈલની નકલ આપણા અંગત કોમ્યુટર પર કરવાની ક્રિયાને શું કહેવાય છે ?

ડાઉનલોડ
આમાંથી એક પણ નહિ
બ્રાઉઝિંગ
અપલોડ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
નીચેનામાંથી કમ્પ્યુટરની ખાસિયત કઈ છે ?

ઝડપ
ચોકસાઈ
વિપુલ પ્રમાણમાં સંગ્રહક્ષમતા
આપેલ તમામ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
MS PowerPoint 2003 માં સ્લાઈડ શો દરમિયાન અંતિમ સ્લાઈડ બાદ તરત જ પ્રથમ સ્લાઈડ આવી જાય તેવા શો સેટ કરવા ક્યો વિકલ્પ છે ?

કન્ટીન્યુ
ઇન્સર્ટ
બ્લેન્ક
કાયસ્ક

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
OCR નું પૂરું નામ ?

ઓલ કેરેકટર રેકોગ્નાઈઝેશન
આપેલ પૈકી એક પણ નહીં
ઓલ્ડ કેરેકટર રેકોગ્નાઈઝેશન
ઓપ્ટિકલ કેરેકટર રેકોગ્નાઈઝેશન

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP