કમ્પ્યુટર (Computer)
નીચે પૈકી કયા પ્રિન્ટરને સૌથી ઝડપી કહેવામાં આવે છે ?

ઇંકજેટ પ્રિન્ટર
લેઝર પ્રિન્ટર
ડેટા મેટ્રિકસ પ્રિન્ટર
ફ્યુઅલ પ્રિન્ટર

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
MS PowerPoint 2003 માં એનીમેશન ઇફેક્ટ આપવા માટે કયા ઓપ્શન નો ઉપયોગ થાય છે ?

રિહર્સ ટાઈમીંગ
કસ્ટમ એનીમેશન
એનીમેશન
સ્લાઈડટ્રાન્ઝીશન

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP