કમ્પ્યુટર (Computer)
માઉસનું બટન દબાવી રાખી ખસેડવાની પ્રક્રિયાને શું કહે છે ?

ડ્રોપિંગ
પોઈન્ટિંગ
પિનીન્ગ
ડ્રેગિંગ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
USB નું પૂરું નામ જણાવો.

યુનિવર્સલ સીરીયલ બસ
યુનિટેડ સ્ટેટ બિઝનેસ
એકપણ નહિ
યુનિક સિસ્ટમ બસ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
HTTP નું પૂરુંનામ જણાવો.

હાયપરાઈઝ ટેક્સમો ટ્રાન્સફર પ્રોટોકોલ
હાઈપર ટેક્સ્ટ ટ્રાન્સફર પ્રોટોકોલ
હાઇડેફીનેશન ટેક્સ્ટ ટ્રાન્સફર પ્રોટેકશન
હાયપર ટેક્સ્ટ ટ્રાન્સપોટર પ્રોટોકો

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP