કમ્પ્યુટર (Computer)
IBM નું પૂરું નામ નામ જણાવો.

International Buyer Machines
International Business Machines
International Best Machines
International Body Machines

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
કમ્પ્યૂટરમાં બનાવેલ (IC) ચિપ્સ શાની બનેલી હોય છે ?

સિલિકા ક્રોમ
સિલીકોન
ક્રોમિયમ
ઈલેકટ્રોન એકિસડેશન

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP