બાયોલોજી (Biology)
સજીવો કઈ બાબતે વૈવિધ્ય ધરાવે છે ?

આપેલ તમામ
રચના અને જીવનશૈલી
એક પણ નહીં
આકાર અને કદ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
સાયનેપ્સિસ એટલે___

રંગસૂત્ર સ્પષ્ટ ચતુઃસુત્રી દેખાવા.
પુનઃ સંયોજીત ગંઠીકાનું દૃશ્યમાન થવું.
રંગસૂત્રોની લંબાઈને અનુરૂપ જોડી બનવી.
સ્વસ્તિક ચોકડી નિર્માણ સ્થાને જનીનોની અદલાબદલી થવી.

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
કોષરસપટલનું ફ્લુઇડ - મોઝેઇક મોડલ કયા વૈજ્ઞાનિકે રજૂ કર્યું ?

રોબર્ટ બ્રાઉન
સિંગર અને નિકોલ્સન
રોબર્ટ્સન
રોબર્ટ હૂક

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
વર્ગીકરણમાં સજીવોના અભ્યાસ માટે સાનુકૂળ જૂથ માટે વૈજ્ઞાનિક શબ્દ કયો છે ?

પ્રવર્ગ
પ્રવર્ગ અને ઉપવર્ગ
વર્ગક
ઉપવર્ગ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
કણાભસૂત્ર સાથે કયું વાક્ય અસંગત છે ?

કણાભસૂત્રનું બાહ્યપટલ બધા જ પ્રકારના અણુ માટે પ્રવેશશીલ છે.
કણાભસૂત્રનું બાહ્યપટલ એ ચાળણી જેવાં છિદ્રો ધરાવે છે.
ઑક્સિડેટિવ ફૉસ્ફોરીકરણ (ETS) માટેના ઉત્સેચકો એ બાહ્યપટલમાં હાજર હોય છે.
અંતઃપટલ એ અનેક પ્રવર્ધો ધરાવે છે.

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
સમભાજન માટે અસંગત વાક્ય કયું ?

સમજાત રંગસૂત્રો પૂર્વાવસ્થા દરમિયાન જોડીમાં ગોઠવાય છે.
ભાજનોત્તરાવસ્થા દરમિયાન સેન્ટ્રોમિયરનું વિભાજન થાય છે.
માતૃકોષ એકકીય કે દ્વિકીય હોય છે.
બાળકોષનું જનીન બંધારણ માતૃકોષ જેવું જ હોય છે.

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP