બાયોલોજી (Biology)
વર્ગીકરણવિદ્યાના અભ્યાસાર્થી પાસે કેવાં સાધનો હોવાં જોઈએ ?

બાયનોક્યુલર, કૅમેરા, કટર, ફોરસેપ, થેલા
બાયનોક્યુલર, કટર, ફોરસેપ, છત્રી
કૅમેરા, કાગળ, કટર, કોથળા
બાયનોક્યુલર, કાતર, કાગળ, ખુરશી

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
પેપ્ટાઈડ બંધ રચવા માટેના જરૂરી જૂથ કયા ?

> COOH અને - OH
> COOH અને - NH2
C = O અને - NH2
C = O અને - NH2

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
ફ્લુઈડ મોઝેઈક મોડલ એ કોનું મોડેલ છે ?

કોષરસપટલ
કોષકેન્દ્ર
કોષદીવાલ
કોષરસ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
સૌપ્રથમ સ્થળ જ જીવન પસાર કરતાં પૃષ્ઠવંશી પ્રાણી-વર્ગ કયો છે ?

સસ્તન
વિહંગ
સરીસૃપ
ઊભયજીવી

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
પ્રકાશસંશ્લેષી રંજકદ્રવ્યોમાં કોનો સમાવેશ થાય છે ?

ઝેન્થોફિલ
ફાયકોસાયનીન
આપેલ તમામ
ફાયકોઈરીથ્રીન

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
સેન્ટ્રોમિટર રંગસૂત્રના છેડે હોય તો તે રંગસૂત્ર કયા નામથી ઓળખાય છે ?

મેટાસેન્ટ્રિક
ટીલોસેન્ટ્રિક
એક્રોસેન્ટ્રિક
સબમેટાસેન્ટ્રિક

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP