બાયોલોજી (Biology)
ક્ષેત્ર-અભ્યાસ માટે જંગલો, પર્વતો, મેદાનો, તૃણપ્રદેશો, ઝરણાં, તળાવ, દરિયા જેવાં સ્થળોને શું કહેવામાં આવે છે ?

કુદરતી પરિબળો
ખુલ્લું નિવસનતંત્ર
કુદરતી ખજાનો
ખુલ્લી કિતાબ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
રિબોઝોમ્સ કયા દ્રવ્યનું સંશ્લેષણ કરે છે ?

ન્યુક્લિઈક ઍસિડ
પ્રોટીન
લિપિડ
કાર્બોદિત

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
એન્થોસિરોસમાં કઈ પ્રજનન પદ્ધતિ જોવા મળે છે ?

લિંગીપ્રજનન
અવખંડન
આપેલ તમામ
કુડમલી

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
પ્રાણીજગતમાં કૂટદેહકોષ્ઠીમાં કયા સમુદાયનો સમાવેશ થાય છે ?

સૂત્રકૃમિ
પૃથુકૃમિ
મૃદુકાય
સંધિપાદ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
સૌપ્રથમ ‘કોષ’ નામ કોણે આપ્યું ?

સ્લીડન - શ્વૉન
વિર્શોવ
રોબર્ટ હુક
રૉબર્ટ બ્રાઉન

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

બાયોલોજી (Biology)
મૃદુકાય સમુદાયમાં અંતઃ કંકાલ કયા દ્રવ્યોનું બનેલું છે ?

કેલ્શિયમ કાર્બોનેટ
કાઈટિન
ક્યુટિન
કેરેટીન

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP