કરંટ અફેર્સ જાન્યુઆરી 2022 (Current Affairs January 2022)
તાજેનરમાં ઉત્તર પ્રદેશના ઝાંસી રેલવે સ્ટેશનનું નામ બદલીને શું કરવામાં આવ્યું ?

ઝાંસી કી રાની રેલવે સ્ટેશન
વીરાંગના લક્ષ્મીબાઈ રેલવે સ્ટેશન
ઝાંસી કી રાની લક્ષ્મીબાઈ રેલવે સ્ટેશન
ઝાંસી કી વીરાંગના રેલવે સ્ટેશન

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કરંટ અફેર્સ જાન્યુઆરી 2022 (Current Affairs January 2022)
તાજેતરમાં ક્યા મંત્રાલયે 17-21 જાન્યુઆરી દરમિયાન ઓપન ડેટા વીક મનાવવાની શરૂઆત કરી ?

આવાસ અને શહેરી બાબતોનું મંત્રાલય
આપેલ પૈકી એક પણ નહીં
વિજ્ઞાન અને ટેકનોલોજી મંત્રાલય
ઈલેક્ટ્રોનિક્સ અને IT મંત્રાલય

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP