જોડણી
ખોટી જોડણી શોધો.

ખૂબસૂરત
કામિની
કરોળિયો
ઉત્પતિ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

જોડણી
નીચે આપેલા વિકલ્પોમાંથી સાચી જોડણી શોધો.

શુશ્રૂષા
પાટાપીડી
નિહારીકા
પત્થર

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

જોડણી
ખોટી જોડણી શોધો.

ટચુકડું
સ્તુતિ
ભભૂત
પૂર્વાભિમુખ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

જોડણી
ખોટી જોડણી શોધો.

નિસાશો
નાટિકા
નીતિરીતિ
તનમનિયું

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

જોડણી
સાચી જોડણી શોધો.

નીસ્યાદિની
નિષ્યંદીની
નિસ્યંદિની
નિસ્યદીનિ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

જોડણી
નીચે આપેલા વિકલ્પોમાંથી સાચી જોડણી શોધો.

સૂર્યમુખિ
પ્રોષિતભર્તૃકા
વિભૂતિ
સીસોટી

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP