કરંટ અફેર્સ ફેબ્રુઆરી 2022 (Current Affairs February 2022)
રાષ્ટ્રીય યુવા સશક્તિકરણ કાર્યક્રમ ક્યા મંત્રાલયની યોજના છે ?

શિક્ષણ મંત્રાલય
યુવા બાબતો અને રમતગમત મંત્રાલય
ગૃહ મંત્રાલય
સંસ્કૃતિ મંત્રાલય

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કરંટ અફેર્સ ફેબ્રુઆરી 2022 (Current Affairs February 2022)
રાષ્ટ્રીય વિજ્ઞાન દિવસ કોના માનમાં મનાવાય છે ?

ડૉ.વીક્રમ સારાભાઈ
શ્રીનિવાસ રામાનુજન
ડૉ.હોમી ભાભા
સી.વી.રામન

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP