કરંટ અફેર્સ 2020 (Current Affairs 2020)
તાજેતરમાં ચીન નેપાળે વિશ્વના સૌથી ઊંચા પર્વત માઉન્ટ એવરેસ્ટની ઊંચાઈ કેટલી જાહેર કરી?

8848.43 મીટર
8848.86 મીટર
8886.43 મીટર
8847.86 મીટર

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કરંટ અફેર્સ 2020 (Current Affairs 2020)
'ધ ગુજરાત લેન્ડ ગ્રેબિગ પ્રોહિબિશન એક્ટ -2020' અન્વયે ગુનેગાર દોષિત ઠરે તો ઓછામાં ઓછી અને વધુમાં વધુ કેટલા વર્ષની કેદની સજાની જોગવાઈ છે ?

ઓછામાં ઓછા 7 વર્ષ, વધુમાં વધુ 10 વર્ષ
ઓછામાં ઓછા 5 વર્ષ, વધુમાં વધુ 14 વર્ષ
ઓછામાં ઓછા 8 વર્ષ, વધુમાં વધુ 10 વર્ષ
ઓછામાં ઓછા 10 વર્ષ, વધુમાં વધુ 14 વર્ષ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કરંટ અફેર્સ 2020 (Current Affairs 2020)
'બ્રાન્ડ ઈન્ડિયા મીશન' કયા મંત્રાલય અંતર્ગત ચલાવવામાં આવશે ?

વાણિજ્ય અને ઉદ્યોગ મંત્રાલય
કૃષિ અને ખેડૂત કલ્યાણ મંત્રાલય
ગૃહ મંત્રાલય
નાણા મંત્રાલય

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કરંટ અફેર્સ 2020 (Current Affairs 2020)
તાજેતરમાં નાસાએ 'સેન્ટિનેલ ઉપગ્રહ' લોન્ચ કર્યો હતો, આ ઉપગ્રહનો હેતુ જણાવો ?

પૃથ્વી પરના સમુદ્રોની સપાટીની વૃદ્ધિને ટ્રેક કરવી.
પૃથ્વી પરની હાઈડ્રોથર્મલ પ્રક્રિયાને સમજવી.
આબોહવા પરિવર્તન સમજી પવનોની ગતિ સમજવી.
અવકાશી પદાર્થોની પૃથ્વી તરફની આવવાની સંભાવના ચકાસવી.

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કરંટ અફેર્સ 2020 (Current Affairs 2020)
તાજેતરમાં ભારતે કયા દેશો સાથે ત્રિપક્ષીય નોસેના યુદ્ધાભ્યાસ STIMEX-20 યોજ્યો ?
૧. થાઇલેંડ
૨. સિંગાપુર
૩. રશિયા
૪. બાંગ્લાદેશ

માત્ર ૨,૩
માત્ર ૧,૩
માત્ર ૩,૪
માત્ર ૧,૨

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP