કમ્પ્યુટર (Computer)
કમ્પ્યૂટરમાં માઉસનાં બટનને દબાવીને ખસેડવાની ક્રિયાને શું કહે છે ?

પોઈન્ટિંગ
ક્લિક
ડ્રેગિંગ
ડબલ ક્લિક

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP