કમ્પ્યુટર (Computer)
નેટવર્ક એટલે શું ?

કોમ્યુટર સોફ્ટવેરનો સમૂહ
કોમ્યુટરનો સમૂહ
એકબીજા સાથે સંકળાયેલ ઘટકોનો સમૂહ
લેન

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
ફાઈલ વિનિમય માટે ઉપયોગમાં લેવાતા કોમ્યુટરને કયા નામથી ઓળખવામાં આવે છે ?

FPT સર્વર
FTP સર્વર
આમાંથી એક પણ નહિ
FTD સર્વર

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
LAN ના હાર્ડવેરના ભાગમાં નીચેનામાંથી શેનો સમાવેશ થતો નથી ?

સોફ્ટવેર
મિડિયા
સ્ટેશન
ટ્રાન્સમિશન

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP