કમ્પ્યુટર (Computer)
abc@gmail.com માં .Com શું છે ?

યુઝરનેમ
સર્વિસ પ્રોવાઇડર
એક્સ્ટેંશન
ડોમેઈન નેમ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
APPLE – કમ્પ્યૂટર સંદર્ભે શું છે ?

કમ્પ્યુટર નેટવર્ક
કમ્પ્યૂટરની ભાષા
સફરજન
ચોથી પેઢીનું કમ્પ્યૂટર

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP

કમ્પ્યુટર (Computer)
સેન્ટ્રલ પ્રોસેસીંગ યુનિટને શેની સાથે સરખાવાય છે ?

કીબોર્ડ
માનવીના મગજ
પ્રિન્ટર
આમાંથી એક પણ નહિ

ANSWER DOWNLOAD GUJARATI MCQ APP